Inchecken en uitchecken: tijd inschakelen

Hoe kan het schoonmaakpersoneel in één oogopslag zien dat het om een ​​vroege check-in of late check-out gaat?
Ga naar de boekingsinstellingen:

instellingen/reservering

Selecteer onder "Check-in / kommentaar" en "Check-out / kommentaar" de optie "reservering en reserveringsoverzicht".

De regels "Inchecken" en "Uitchecken" verschijnen dan in de boeking, waar u een tijd of een opmerking kunt invoeren (bijvoorbeeld "laat" voor laat uitchecken).

Deze opmerking wordt vervolgens getoond in het reserveringsoverzicht en in alle lijsten (schoonmaaklijst voor info/bezetting, cateringlijst voor info/catering, check-in/out lijst voor check-I-O, etc.).